Protecció de dades

Política de protecció de dades dels cantaires de la Coral Arquitectura 

La política de protecció de dades que s’enumera a continuació regula el tractament de les dades de caràcter personal recollides per qualsevol mitjà que duen a terme la Coral Arquitectura  en el desenvolupament de llurs funcions i activitats.

Adaptació a la nova política de protecció de dades: aplicació del reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell Europeu

1.- Identitat del responsable de tractament 

El responsable del tractament de les dades personal és: 

Coral Arquitectura

CIF V-62082714          Avinguda Diagonal, 649         08028 Barcelona              coral.arquitectura@upc.edu

Especialment tots el membres de la Junta hauran de protegir les teves dades amb total seguretat, tal i com s’ha fet fins ara, utilitzant bases de dades protegides a les quals només ells tenen accés per a dur a terme les funcions que els corresponen.

2.-Finalitat del tractament de les dades

Les dades que una persona subministra a la Coral Arquitectura per qualsevol mitjà són tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, amb l’única finalitat de lliurar o atendre el sol·licitat.

En cadascun d’aquests mitjans, la Coral Arquitectura informa detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es durà a terme únicament i exclusivament si la persona ha autoritzat aquest tractament.

La persona interessada subministra les seves dades de manera voluntària en tot moment, i per això garanteix que les dades personals facilitades son veraces i en respon; la Coral Arquitectura es reserva el dret a excloure les persones que hagin facilitat dades falses.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals es poden recollir dades personals.

A. Dades personals que facilites a la Coral Arquitectura 

En base el consentiment que atorgues la Coral Arquitectura recull i tracta les següents dades: Nom i cognoms, DNI, data de naixement, número de telèfon mòbil, adreça de correu electrònic i tipus de veu.

B. Amb quines finalitats la Coral Arquitectura utilitza les teves dades 

El nom i els cognoms, l’adreça de correu electrònic i el número de telèfon mòbil són dades que la direcció i la Junta de la Coral utilitzen per notificar instruccions i comunicar informació als cantaires, així com per gestionar la celebració d’esdeveniments de la Coral. Aquestes dades, juntament amb la referent al tipus de veu, esdevenen instruments imprescindibles pel funcionament del dia a dia de la Coral.

El DNI, la data de naixement i el tipus de veu són dades que la direcció i la Junta de la Coral utilitzen per coordinar-se amb les entitats amb les quals fem activitats.

C. Qui són els responsables de protegir les teves dades personals. 

El responsable de garantir la seguretat de les dades és la Coral. Els membres de la Junta disposen d’un protocol acordat per garantir la seguretat de les vostres dades en tot moment.

D. Tractament de les dades personals per tercers   

La Coral no cedeix les dades personals dels seus cantaires a tercers, tret que sigui necessari per desenvolupar alguna de les nostres activitats musicals. Quan es fan produccions en auditoris o teatres és habitual que se’ns demani proporcionar un llistat amb els noms dels cantaires per controlar l’accés als espais, així com per incloure els participants en programes de mà.

E. Quant de temps conservarem les teves dades personals. 

Les teves dades seran conservades mentre siguis cantaire de la Coral. Quan deixis de ser cantaire de la Coral, únicament les conservarem a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament. Les dades quedaran arxivades en el registre d’antics cantaires i només s’eliminaran si l’interessat /a  ho demana.

F. Enregistraments audiovisuals 

Per tal de disposar d'un registre de les activitats realitzades i per desenvolupar l'activitat promocional la Coral Arquitectura realitzarà enregistraments audiovisuals (fotografies, vídeos i àudios) d'assaigs, concerts i qualsevol tipus d'activitat relacionada amb la preparació i/o interpretació del repertori. El material provinent d'aquests enregistraments serà susceptible d'aparèixer publicat tant al web de la Coral com a les diferents xarxes socials així com formar part de material publicitari dels concerts. Per poder participar a la Coral és imprescindible donar consentiment a aparèixer a qualsevol d'aquests tipus d'enregistraments.

G. Quins són els teus drets en relació a les teves dades personals   

Accés o rectificació: pots consultar i modificar les teves dades.

Supressió: pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.  

Oposició o limitació: pots sol·licitar que no es tractin les teves dades o establir una limitació en aquest tractament.

Portabilitat: pots sol·licitar la transmissió de les teves dades personals a un tercer que ens hagi autoritzat a fer-ho.

Per  tots aquests tràmits, et pots adreçar a la Junta de la Coral Arquitectura al correu coral.arquitectura@upc.edu

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es ).

Barcelona, 15 de gener de 2020

Junta de la Coral Arquitectura